Balans per 31 december 2017 
             
  2017 2016     2017 2016
Activa       Passiva    
Liquide middelen 4.628 4.573   Algemene Reserve 4.628 4.573
Totaal 4.628 4.573   Totaal 4.628 4.573

 


 Resultatenrekening 2017  
     
  2017 2016
Bedrijfsopbrengsten    
Donateurs 280 222
Y-Top 1,345 5,170
  1.625

5.392

 


Bedrijfslasten 2017  2016
     
Kosten Y-top   5.437
Reiskostenvergoeding deelnemers Y-top 1.280  
Reis- en verblijfskosten 30  
Contributies en abonnementen 126 40
Rente- en bankkosten 135 136
Overige Algemene Kosten   60
     
Totale kosten 1.570 5.673
     
Resultaat 55 -281

ANBI