Balans per 31 december 2015      
                 
  2015 2014 2013     2015 2014 2013
Activa         Passiva      
Liquide Middelen 28,276 4,225 4,690   Algemene Reserve 4,854 4,225 4,690
          Nog te betalen bedragen 23,422    
  28,276 4,225 4,690     28,276 4,225 4,690
                 

ANBI

 

  Resultatenrekening 2015
       
  2015 2014 2013
Bedrijfsopbrengsten      
Donateurs 1,890 360 530
Subsidie EU 'Now the doing' 25,487    
Bijdrage Y-Top 'Now the doing' 14,331    
Bijdrages One World Youth Gathering   835
  41,708 360 1,365
       
Bedrijfslasten      
Kosten Y-Top 'Now the doing':      
Catering 6,747    
Verblijfskosten 18,638    
Reiskosten 4,571    
Programma  6,540    
Andere kosten 4,104    
Kosten Y-Top   656 730
Contributies en abonnementen 212    
Rente- en bankkosten 55 61 50
Reis- en verblijfskosten 212   41
Overige algemene kosten   108 60
Totale kosten 41,080 825 881
       
Resultaat 629 -465 484