Welkom op de website van Stichting Matrijs!

Kwaliteiten die een mens nodig heeft om zich breed te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

In de periode van augustus 2004 tot juli 2009 heeft Stichting Matrijs een nieuwe onderwijsmethode, de Gouden Onderwijs Matrijs (GOM) praktisch vormgegeven middels een kleinschalige niet-bekostigde basisschool.

Geïnspireerd door deze ervaringen wordt de GOM momenteel verder ontwikkeld.

 

GOM onderwijs

De leerkracht, kinderen en ouders maken samen het onderwijs. We suggereren niet dat de leerkracht alles weet.

Het GOM-onderwijs geeft kinderen dat wat wezenlijk is. Naast de gebruikelijke schoolse vakken ligt in gelijke mate de nadruk op het kennismaken met en het ervaren van essentiële kwaliteiten.

GOM-onderwijs is een methode die gericht is op het plezier in het leren. Dit heeft de toekomst.

GOM-onderwijs biedt kinderen veiligheid en leerkrachten een raamwerk.

Een leerkracht heeft vooral zijn of haar kwaliteiten te geven. Daarom zijn intactheid, zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht bepalend voor de kwaliteit van kennisoverdracht.

De GOM-leerkracht denkt ruimhartig over de kinderen in de klas. Hij/zij is in staat om het gedrag te scheiden van het potentieel van het kind.

We geloven niet dat de toekomst van het onderwijs in IT ligt. De toekomst van onderwijs ligt ons inziens eerder in het kunnen omgaan met de veelheid aan informatie.

We leren kinderen om vragen te stellen en initiatieven te nemen.

Voor informatie kunt u contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.